REKLAMA

KE wszczyna kolejne postępowanie przeciwko Polsce – za uchybienia przy zamówieniach obronnych

KE wszczyna kolejne postępowanie przeciwko Polsce – za uchybienia przy zamówieniach obronnych

KE wszczyna kolejne postępowanie przeciwko Polsce – za uchybienia przy zamówieniach obronnych. Oprócz Polski takie powiadomienia dostały cztery inne państwa.

Komisja Europejska podjęła we czwartek decyzję o przesłaniu do Polski, Danii, Holandii, Portugalii i Włoch wezwań do usunięcia uchybienia w związku z niestosowaniem lub nieprawidłowym stosowaniem unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – poinformowała KE.

Brak obrazka

Komisja uważa, że pięć państw na tyle naruszyło unijne przepisy regulujące zamówienia, że należy rozpocząć postępowanie wobec nich. UE uważa, że postępowanie będzie dotyczyło szeregu zamówień w dziedzinie obronności dostawcom krajowym, z naruszeniem dyrektywy w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności.

Rozchodzi się przede wszystkim o dyrektywę unijną 2009/81/WE. Mówi ona, że kwestii bezpieczeństwa dostaw oferent musi pamiętać o przestrzeganiu krajowych kryteriów zezwoleń na eksport. Zamawiający są także zobowiązani zapowiadać wszczęcie procedury, publikując ogłoszenie o zamówieniu w bazie danych Tenders Electronic Daily (TED).

Państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez KE. To typowy termin w przypadku postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Defence24.pl

Zobacz także:

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze