REKLAMA

Głosowanie korespondencyjne i późniejszy termin wyborów prezydenckich

Głosowanie korespondencyjne i późniejszy termin wyborów prezydenckich

Sejm przyjął ustawę, która reguluje sposób przeprowadzenia wyborów prezydenckich w czasie zagrożenia koronawirusem. Głosowanie odbędzie się w trybie korespondencyjnym. Wybory prawdopodobnie zostaną przełożone na 17 maja.

Projekt ustawy został zgłoszony przez PiS. Sejm przegłosował proponowane rozwiązania w poniedziałek wieczorem. Za było 230 posłów, przeciw 226, wstrzymało się 2.

Zdecydowana walka z epidemią bez naruszenia konstytucji – analiza rozwiązań węgierskich

Zgodnie z nowymi przepisami, wybory będą przeprowadzone wyłącznie w drodze głosownia korespondencyjnego. Jeśli odbędzie się druga tura, zostanie zorganizowana w taki sam sposób.

Głosować będzie można od 6:00 do 20:00. W tym czasie będzie można umieszczać (samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby) karty w specjalnej skrzynce pocztowej. Karty będą zamknięte w kopercie, w której ma się znaleźć też oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Posłowie dali Marszałek Sejmu uprawnienia do zmiany terminu wyborów zgodnego z normami konstytucyjnymi. Głosowanie może się odbyć 3, 10 lub 17 maja. Ten ostatni termin jest najbardziej prawdopodobny.

Sejm wprowadził też karę pozbawienia wolności do lat 3 za kradzież lub sfałszowanie karty wyborczej albo oświadczenia.

REKLAMA

Komentarze