REKLAMA

Gen. Jarosław Kraszewski stracił certyfikaty bezpieczeństwa do tajemnic wojskowych!

Gen. Jarosław Kraszewski stracił certyfikaty bezpieczeństwa do tajemnic wojskowych!

Służba Kontrwywiadu Wojskowego podległa ministrowi obrony narodowego Antoniego Macierewicza pozbawiła certyfikatów bezpieczeństwa do tajemnic wojskowych. Kraszewski zapowiedział odwołanie od decyzji Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W czerwcu tego roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła postępowanie wszczęła wobec Kraszewskiego postępowanie sprawdzające. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych może ono trwać do 12 miesięcy – oznacza to czasowe odebranie dostępu do informacji niejawnych, a tym samym – jak stwierdziło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – uniemożliwienie generałowi wykonywania w pełnym zakresie obowiązków służbowych w BBN.

REKLAMA

Wieczorem Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało komunikat dot. sytuacji gen. Kraszewskiego.

8 grudnia br. gen. bryg. Jarosław Kraszewski został poinformowany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego o cofnięciu mu poświadczenia bezpieczeństwa.W uzasadnieniu decyzji nie zostały przedstawione jakiekolwiek powody odebrania dostępu do informacji niejawnych. Podczas postępowania SKW nie przedstawiła gen. J. Kraszewskiemu żadnych zarzutów, a także faktów ani dowodów, do których mógłby się odnieść – czytamy w komunikacie. Potwierdzono w nim wcześniejsze informacje, że Kraszewski odwoła się od decyzji SKW.

Jesteśmy przekonani, że postępowanie odwoławcze zostanie przeprowadzone przez struktury Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sposób rzetelny oraz obiektywny. Tym samym ze spokojem oczekujemy na jego rozstrzygnięcie – napisano w komunikacie BBN.

wolnosc24.pl/rmf24.pl

REKLAMA

Komentarze