REKLAMA

W Austrii powstanie „Dziesięć przykazań imigrantów”

W Austrii powstanie „Dziesięć przykazań imigrantów”

W Austrii ma powstać „Dziesięć przykazań imigrantów”. Austriacki rząd chce, aby wszyscy imigranci mieli obowiązek przestrzegać kodeksu.

Propozycję dziesięciu punktów przedstawił minister do spraw polityki azylowej, Gottfried Waldhäusl.

REKLAMA

Czytaj również: Austria: Osoby ubiegające się o azyl grożą śmiercią pracownikom ośrodków azylowych

Dziesięć przykazań imigrantów to kodeks dla nowo przybyłych do Austrii imigrantów. Rząd chce, aby każdy ubiegający się o azyl „był wdzięczny Austrii”. Imigranci będą mieli więc obowiązek brać udział w kursach o wartościach, które wyznają Austriacy oraz zachowywać się zgodnie z nowy przyjętym kodeksem.

Co zawiera Dziesięć przykazań imigrantów? Punkty dotyczące przestrzegania prawa, nauki języka niemieckiego, szanowania wolności religijnej oraz m.in. wychowania potomstwa w zgodzie z austriackimi wartościami. 10 przykazanie ma brzmieć: „I będziesz żyć we wdzięczności dla Austrii”.

dorzeczy

REKLAMA

Komentarze