REKLAMA

Deportowano z Polski Ukrainki. Pracowały nielegalnie. Początek większej akcji?

Deportowano z Polski Ukrainki. Pracowały nielegalnie. Początek większej akcji?

Straż Graniczna poinformowała na swoich stronach internetowych o zatrzymaniu czterech obywatelek Ukrainy, które podejmowały w Polsce nielegalną pracę. Został im wydany nakaz opuszczenia kraju. Wobec tak wielkiej imigracji ludności ukraińskiej do Polski, takie przypadki na pewno będą się powtarzać. 

Ukrainki zostały zatrzymane 14 listopada podczas kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kobiety pracowały nielegalnie przy montażu wiązek elektrycznych w jednej z firm w powiecie żywieckim. Pracownice nie posiadały ani wymaganych przepisami zezwoleń na pracę, ani oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Po kontroli Straż Graniczna wydała decyzje zobowiązujące cudzoziemki do powrotu. Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, właścicielowi firmy grozi grzywna nie mniejsza niż trzy tysiące złotych.

strazgraniczna.pl
REKLAMA

Komentarze