Dekomunizacja ulic trwa. 943 nazwy do zmiany

Instytut Pamięci Narodowej sporządził listę 943 ulic, których nazwy propagują ustrój totalitarny. Podlegają one zatem tzw. ustawie dekomunizacyjnej. Samorządy muszą je zmienić do 2 września. 

REKLAMA

Według ustawy z 1 kwietnia 2016 r. nazwy miejsc publicznych nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Chodzi o nazwy ,,symbolizujące represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989”.

IPN jako podlegające ustawie wskazał 943 ulice. Lista jest systematycznie uzupełniana. Obecnie znajduje się na niej 107 nazw. Zmianie mają ulec nazwy ulic m.in. Zygmunta Berlinga, Dąbrowszczaków, Ludowego Wojska Polskiego, czy 22 lipca.

Instytut w podanym w poniedziałek komunikacie przypomina, że jeśli samorządy do 2 września nie dokonają zmian, sprawą zajmą się wojewodowie. Lokalne władze mogą się zwracać do IPN o pomoc w weryfikacji nazwy ulicy.

Instytut przygotowuje również listę obiektów odwołujących się do ustrojów totalitarnych. Pomniki, tablice itp. po demontażu trafią najprawdopodobniej do Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku.

Za usunięcie obiektu upamiętniającego osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, będzie odpowiadał właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na terenie której obiekt się znajduje. Jeśli usunie obiekt w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, wówczas otrzyma zwrot poniesionych kosztów ze środków Skarbu Państwa, będących w dyspozycji właściwego terytorialnie wojewody, jeśli właściciel lub użytkownik nie uczestniczył w procedurze wniesienia upamiętnienia – stwierdzono w komunikacie.

 

REKLAMA

Komentarze