REKLAMA

Cały świat płaci na Notre Dame. Tymczasem polski kościół, niezniszczony podczas II wojny światowej potrzebuje pilnej pomocy!

Cały świat płaci na Notre Dame. Tymczasem polski kościół, niezniszczony podczas II wojny światowej potrzebuje pilnej pomocy!

Kościół św. Mikołaja to najstarszy istniejący kościół Głównego Miasta w Gdańsku. Jego niewątpliwą zaletą jest m.in. drewniana więźba dachowa z okresu średniowiecza.

REKLAMA

Niestety, kościół znajduje się w tak opłakanym stanie, że w każdym momencie może dojść do katastrofy budowlanej.

Kościół gotycki z barokowym wyposażeniem, został więc prowizorycznie zabezpieczony i zamknięty.

“Od momentu awarii konstrukcji naszego kościoła wraz z zespołem specjalistów monitorujemy całą bryłę Mikołaja. Niestety, z obserwacji wschodniej ściany prezbiterium wynika, że jej stan się pogorszył. Stwierdzono rysy i pęknięcia muru oraz deformacje elementów architektonicznych, a także znaczne rozluźnienie struktury muru. Pogorszenie stanu elewacji wschodniej ma związek z niedawną awarią konstrukcji.” – widnieje w oświadczeniu wydanym przez Dominikanów w Gdańsku.

Nieopodal kościoła znajduje się plac budowy. Ulicę dalej miasto zapowiada budowę podziemnych parkingów kubaturowych.

Całą sprawę komentowała w zeszłym roku wojewódzka konserwator zabytków.

„Można przypuszczać, że problem dotyczy fundamentów kościoła, jednakże zachodzące zjawiska mogą być różnego rodzaju. Z przyczyn sugerowanych przez konstruktorów wskazuje się na rozluźnienie spoistości gruntu bądź wysychanie drewnianych konstrukcji zlokalizowanych prawdopodobnie pod fundamentami murowanymi”. – pisała w listopadzie ubiegłego roku Agnieszka Kowalska.

Na razie nie ma jednak ani dokładnych badań, ani funduszy potrzebnych na ratowanie zabytku. Pośrednim rozwiązaniem była akcja 1 procent podatku.

„Święty Mikołaj to piękny przykład gotyku. Jestem bardzo zatroskany o jego los i przekazałem jeden procent, ale to nie wystarczy”. – stwierdził miłośnik historii, Mariusz Tisler.

Może najwyższy czas zainwestować w swoje podwórko? Ministerstwo Kultury powinno dać temu przykład…

life4style.pl

REKLAMA

Komentarze