REKLAMA

Bosak i Braun: „Wzywamy do wypowiedzenia konwencji Stambulskiej”

Bosak i Braun: „Wzywamy do wypowiedzenia konwencji Stambulskiej”

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej trzech posłów konfederacji wezwało do wypowiedzenia lewicowego dokumentu, jakim jest niewątpliwie konwencja stambulska. Krzysztof Bosak kandydat na prezydenta RP. Grzegorz Brun oraz Krzysztof Tuduj jednym głosem potępili dziś niezrealizowaną deklarację Andrzeja Dudy, o wypowiedzeniu rzeczonej konwencji.

Minęło 5 lat od ratyfikowania przez Bronisława Komorowskiego konwencji stambulskiej dokumentu, który stoi w sprzeczności do polskiej tradycji.

REKLAMA

Bosak wzywa do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Krzysztof Bosak na początku konferencji zaznaczył, iż minęło 5 lat od deklaracji obecnego prezydenta w sprawie lewicowej konwencji stambulskiej. Kandydat Konfederacji przytoczył także słowa jakie wypowiedział przed laty Andrzej Duda.

„Uważam, że jest ona niebezpieczna dla naszego społeczeństwa i przyszłości naszego państwa”.

W takim właśnie duchu wypowiedziała się urzędująca głowa państwa:- Pięć lat niezrealizowanych obietnic Prawa i Sprawiedliwości oraz Andrzeja Dudy-skwitował Bosak. Przypomnimy, że konwencja stambulska wbrew wcześniejszym zapowiedziom prezydenta, nie została wypowiedziana do dziś:-Od 5 lat jesteśmy stroną niekorzystnej konwencji i bierzemy udział w procesie, który zawsze towarzyszy umową, to znaczy jesteśmy rozliczani z jej postanowień- mówił poseł Konfederacji.

Bosak dodał, iż w tym roku, po raz pierwszy Polska złożyła raport, który wyjaśniał w jaki sposób wypełnione zostają przez nas postanowienia lewicowego dokumentu:-Artykuł 12 konwencji stambulskiej wprost zobowiązuje państwa, które są jej stronami, do tego, aby” Wykorzeniać i zwalczać tradycje i zwyczaje ufundowane na stereotypowym podziale ról pomiędzy mężczyznami i kobietami”- dodał.

W dalszej części działacz Ruchu Narodowego podkreślał czym w istocie jest podpisana przez nas konwencja:- Dokument jako przemoc definiuje wszelkiego rodzaju formy dyskryminacji, wprowadzając pojęci płci społeczno- kulturowej. W konwencji każda różnica między kobietami, a mężczyznami rozumiana jest w kontekście dyskryminacji. Na bazie tego dokumentu nasze państwo zobowiązało się do zacierania wszelkich różnic między obiema płciami.

Kandydat stwierdził, iż konwencja realizuje stricte lewicową agendę. Bosak wskazał również na jeszcze jeden powód, dla którego powinniśmy natychmiast wypowiedzieć dokument:-Polska ma jeden z najniższych wskaźników przemocy wobec kobiet. Społeczeństwa zachodnie powinny się od nas uczyć szacunku i kultury w traktowaniu kobiet, a nie implementować dokumenty przygotowywane przez zachodnioeuropejską lewicę- zdecydowanie zaznaczył.

Grzegorz Brun i Krzysztof Tuduj również odnieśli się do założeń dokumentu

Po zaapelowaniu do rządu o wypowiedzenie konwencji stambulskiej, głos zabrał Grzegorz Brun:- Konfederacja ceniąc sobie dla niektórych drobne i nieznaczące, ale dla nas piękne różnice między kobietą, a mężczyzną, wypowiada się jednoznacznie za życiem w normalnej rodzinie- stwierdził poseł.

W dalszym toku wypowiedzi działacz Konfederacji stwierdził, iż lewicowe projekty, w polskim Parlamencie są rozpatrywane właśnie na podstawie tej konwencji:- Widzimy zatem, że zagrożenie nie jest teoretyczne, ale spełnia się w praktyce- zaznaczył Brun.

Głos w tej sprawie zabrał również poseł Krzysztof Tuduj:- Niewypowiedzenie konwencji to kolejny przykład hipokryzji Prawa i Sprawiedliwości. Kandydata realnie prawicowego mamy w tych wyborach jednego i jest nim Krzysztof Bosak- zakończył

Na koniec Krzysztof Bosak został jeszcze zapytany o zbiórkę podpisów przed nadchodzącymi wyborami:- W sytuacji kiedy nie mamy ustawy określającej nowelizację prawa wyborczego, nie ma podstawy do zbiórki podpisów- stwierdził.

Obóz obecnego Prezydenta w służbie lewicowych wartości

Niewypowiedzenie tego jawnie kontestującego naszą narodową tradycję dokumentu, stanowi wyraźny przykład, iż obóz Prawa i Sprawiedliwości jest prawicowy jedynie w sferze deklaratywnej.

REKLAMA

Komentarze