REKLAMA

Będzie delegalizacja partii Razem? Jest apel ONR. „Tego wymaga zwykła przyzwoitość

Będzie delegalizacja partii Razem? Jest apel ONR. „Tego wymaga zwykła przyzwoitość

Ugrupowania opozycyjne co jakiś czas na nowo powracają do debaty na temat delegalizacji ONR. Tym razem do kontrofensywy postanowili przejść sami narodowcy. W przesłanym do mediów liście otwartym, przedstawiciele tej organizacji zwracają się do Prokuratora Generalnego o rozpoczęcie procedury delegalizacji tej partii Razem. 

W liście, ONR-owcy zarzucają partii Razem, że w jej szeregach znajdują się jawni komuniści, co stoi w sprzeczności z Konstytucją i jest podstawą do delegalizacji. Narodowcy jako przykład podają głośny artykuł ze skrajnie lewackiego portalu strajk.eu pt. „Jestem komunistą z Razem. I jest nas niezliczona ilość”. Szerzej pisaliśmy o tym TUTAJ.

Publikujemy cały list ONR:

Wrocław, dnia 6 grudnia 2017 r.

 

Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej Polski
Pan Zbigniew Ziobro

LIST OTWARTY

 

Szanowny Panie,

zbrodniczy system komunistyczny zapisał się w dziejach świata pod znakiem fali niewyobrażalnego cierpienia i okrutnej śmierci milionów niewinnych ludzi. W sposób szczególny jego skutkami dotknięta została również nasza Ojczyzna. Na przestrzeni dziesięcioleci działalność początkowo Armii Czerwonej, a później rodzimych zdrajców pozostawiła w Polsce ogrom zniszczeń i zbrodni, z których niektóre należy zakwalifikować jako ludobójstwo.

Choć od upadku tego systemu minęły już niemal trzy dekady, to wciąż w Polsce istnieją środowiska wprost odwołujące się do tej zdawałoby się skompromitowanej idei. W ostatnim czasie kręgi te przybierają bardziej instytucjonalną formę w postaci tzw. partii Razem. Choć jej liderzy oficjalnie odcinają się od komunistycznych inklinacji, to jednak coraz częściej pojawiają się dowody zaprzeczające ich twierdzeniom. Przykładem tego niech będzie artykuł, który ukazał się na portalu internetowym strajk.eu autorstwa niejakiego Łukasza Molla pt. „Jestem komunistą z Razem. I jest nas niezliczona ilość”.

W treści ww. artykułu autor przyznaje, że jest członkiem partii politycznej Razem i jednocześnie definiuje swoją osobę jako komunistę. Autor stwierdza wprost, że takich osób w partii jest więcej: „Tak się składa, że całkiem sporo przedstawicieli tych komunizujących grup współtworzy Partię Razem, nie działając przy tym w konspiracji i nie knując spisków, które miałyby nawrócić socjaldemokratów na komunizm. Działamy w Razem – piszę w pierwszej osobie, bo się do tej komunistycznej hałastry zaliczam – ponieważ dostrzegamy ciągle sporą zbieżność między orientacją ideową partii a tymi elementami komunistycznej tradycji, z której nie chcemy zrezygnować”. – czytamy w artykule Molla.

Co więcej, autor przyznaje, że władze partii Razem świetnie zdają sobie sprawę z tego, że w szeregach ugrupowania znajdują się tego rodzaju osoby i z nimi współpracują. „Nasze socjaldemokratyczne towarzyszki i towarzysze doskonale wiedzą, że nie stanowimy żadnego zagrożenia dla porządku demokratycznego i dlatego co najmniej tolerują naszą obecność w jednej organizacji, a zazwyczaj nawet chętnie z nami współpracują”. – czytamy dalej.

Istnienie tego rodzaju partii politycznych stoi jawnie w sprzeczności z panującym w Polsce porządkiem prawnym. Konstytucja RP już w art. 13 zakazuje istnienia w Polsce partii politycznych odwołujących się m.in. właśnie do komunizmu. Z kolei art. 188 Konstytucji RP stanowi, że organem właściwym do orzekania w przedmiocie zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych jest Trybunał Konstytucyjny. W art. 191 Konstytucji zakreślono krąg podmiotów uprawnionych do składania w tym przedmiocie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. W pkt. 1 ww. artykułu jako uprawniony podmiot wymieniono m.in. Prokuratora Generalnego.

W związku z powyższym składamy na Pańskie ręce gorący apel o skorzystanie z powyższego uprawnienia i złożenie stosownego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego celem przeprowadzenia procedury delegalizacji partii Razem, jako ugrupowania, którego działalność stoi w sprzeczności z Konstytucją. Tego wymaga nie tylko poszanowanie prawa, ale również zwykła ludzka przyzwoitość oraz szacunek dla milionów ofiar zbrodniczego systemu komunistycznego.

Z wyrazami szacunku,
Aleksander Krejckant
Kierownik Główny
Obozu Narodowo-Radykalnego

medianarodowe.com
REKLAMA

Komentarze