REKLAMA

Anna Bryłka: „Reagujemy na skutki suszy, natomiast nie próbujemy jej zapobiegać”

Anna Bryłka: „Reagujemy na skutki suszy, natomiast nie próbujemy jej zapobiegać”

Woda potrzebna jest wszystkim – przekonuje sekretarz Ruchu Narodowego Anna Bryłka w Komentarzu Politycznym Mediów Narodowych.

REKLAMA

Działaczka Konfederacji uważa, że temat suszy w Polsce nie jest traktowany poważnie. Niesłusznie, gdyż stał się chronicznym problemem naszego kraju.

Od kilkunastu lat mamy do czynienia z powracającym problemem suszy. Widoczne jest to zwłaszcza w województwach centralnych: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Ponadto – jak podaje Bryłka – tegoroczna zima była najcieplejsza w historii pomiarów w Polsce.

Problemem naszego kraju jest fakt, że system gospodarki wodnej dostosowany był do warunków, charakterystycznych dla srogich zim – nastawiony przede wszystkim na osuszanie gruntów po wiosennych roztopach. Nie istnieje zaś efektywny sposób nawadniania a Polacy są nieprzyzwyczajeni do oszczędzania wody i skutecznego gospodarowania jej zasobami.

Środowiska prozwierzęce są bardzo głośne

Na pytanie redaktora Dominika Cwikły o stosunek środowisk proekologicznych do obecnych problemów polskiej wsi, Anna Bryłka odpowiedziała, że ekolodzy dają się zauważyć w debacie publicznej, jednak ich rzeczywisty wpływ na sprawy środowiska i polskiej wsi jest trudny do oszacowania. Dodała, że polscy rolnicy muszą spełniać wiele przepisów, dotyczących dobrostanu zwierząt i robią to chętnie, gdyż zdrowe zwierzę to większy zysk dla hodowcy.

Wiele organizacji ekologicznych rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na temat polskich hodowli. Działania te mają na celu stopniowe podkopywanie pozycji krajowego rolnictwa – podkreśla rzecznik Krzysztofa Bosaka.

Redaktor Cwikła podniósł problem pożarów, jakie miały ostatnio miejsce na fermach zwierząt futerkowych. Zdarzają się podpalenia, jak też infrastrukturalne przyczyny pożarów – odparła sekretarz Ruchu Narodowego – Zbadanie przyczyn tych pożarów to zadanie dla prokuratury.

Czekamy na opinię Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dotyczącą stanu suszy w Polsce – mówi Anna Bryłka. Konfederacja będzie podejmować tematy suszy i rolnictwa na kolejnych posiedzeniach Sejmu.

Konfederacja oczekuje od rządu przedstawienia długoterminowej strategii przeciwdziałania suszy, jak też innym klęskom żywiołowym. Musi zostać wprowadzona strategia zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt, jak polityka Unii Europejskiej w kwestii rolnictwa. Polacy muszą się też nauczyć oszczędnego gospodarowania wodą. Na pierwsze efekty takich działań należy jednak zaczekać kilka lat.

Andrzej S. Połosak

REKLAMA

Komentarze