REKLAMA

79. rocznica śmierci Romana Dmowskiego – architekta niepodległej Polski

79. rocznica śmierci Romana Dmowskiego – architekta niepodległej Polski

Dzisiaj mija 79. rocznica śmierci Romana Dmowskiego. Wybitnego polityka, dyplomaty, ideologa narodowego, wychowawcy pokoleń, męża stanu – prawdziwie wielkiego Polaka.

REKLAMA

Dmowski pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. Był również posłem na Sejm Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy. To także współzałożyciel Narodowej Demokracji i główny ideolog polskiego nacjonalizmu.

Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 r. w Kamionku. W 1886 r. uzyskał maturę i wstąpił na Wydział Matematyczno-Fizyczny (sekcja nauk przyrodniczych) Uniwersytetu Warszawskiego. W maju 1891 r. ukończył studia i uzyskał dyplom „kandydata nauk przyrodniczych”, odpowiadający doktoratowi. Kontynuował studia w Paryżu.

Doprowadził do przekształcenia Ligi Polskiej w nową organizację – Ligę Narodową. Przez następnych siedem miesięcy stał na czele Komitetu Centralnego. Po wybuchu I wojny światowej wszedł w skład utworzonego 25 listopada 1914 r. w Warszawie Komitetu Narodowego Polskiego. 15 sierpnia 1917 r. został przewodniczącym powstałego w Lozannie Komitetu Narodowego Polskiego, który tworzyli politycy Narodowej Demokracji i Stronnictwa Polityki Realnej. 20 września 1917 r. KNP uznany został przez rząd francuski za oficjalną reprezentację Polski.

W 1919 r. wraz z Ignacym Paderewskim reprezentował Polskę na paryskiej konferencji pokojowej. 28 czerwca 1919 r. wspólnie z nim podpisał w jej imieniu traktat wersalski. 10 września 1919 r. złożył podpis pod traktatem koalicji z Austrią w Saint-Germain, który pozostawiał sprawę Galicji Wschodniej zawieszoną.

Od 27 października do 14 grudnia 1923 r. pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa. Na początku lat trzydziestych utworzył Obóz Wielkiej Polski, który stał się organizacją masową (w 1932 r. liczyła około 120 tys.

Roman Dmowski zmarł po długiej chorobie 2 stycznia 1939 r. w Drozdowie koło Łomży. W jego pogrzebie uczestniczyło 200 tysięcy osób. Roman Dmowski odznaczony był Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta.

Roman Dmowski zawsze walczył z biernością Polaków, niech dziś więc przyświeca nam fragment z jego przemówienia, wygłoszonego 4.12.1926 roku w Poznaniu, podczas zjazdu, na którym powołano do życia Obóz Wielkiej Polski.

Ażeby znaleźć właściwą drogę, trzeba przede wszystkiem zrzec się powszechnego u nas, uświęconego tradycją dziejów porozbiorowych, szukania winowajców zła w tych, czy innych grupach lub ludziach. Droga ta do niczego, do żadnego rozumnego czynu nie prowadząca. Jest to uwolnienie siebie od odpowiedzialności, a zwalanie jej na innych. Za zło, dziejące się w kraju, wszyscy jesteśmy, całe nasze pokolenie, odpowiedzialni. Chcąc znaleźć drogę wyjścia, trzeba miast szukania winowajców, przyczyny zła zrozumieć.

Narodowcy organizują dziesiątki wydarzeń, które mają upamiętnić ideologa. Największe odbędą się dzisiaj w Łomży.

Młodzież Wszechpolska przypomniała o śmierci Dmowskiego na portalu społecznościowym Twitter. 79 lat temu zmarł Roman Dmowski – wybitny mąż stanu, architekt niepodległej Polski i ojciec polskiego nacjonalizmu chrześcijańskiego, a także nasz ideowy przywódca.

Jak słusznie zauważył Tomasz Dorosz, zastępca Kierownika Głównego ONR – My wszyscy z niego! Cześć Jego Pamięci!

MediaNarodowe/Twitter/TVP

REKLAMA

Komentarze