REKLAMA

11 samorządów przyjęło Samorządową Kartę Praw Rodzin

11 samorządów przyjęło Samorządową Kartę Praw Rodzin

Jedenaście samorządów przyjęło już Samorządową Kartę Praw Rodzin. To odpowiedź na przyjętą w marcu przez radnych Warszawy deklarację LGBT+.

Samorządowa Karta Praw Rodzin powstała przy udziale Instytutu Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, Ruchu 4 Marca, Fundacji Mamy i Taty, Citizen Go, Konfederacji Kobiet RP, Instytutu Ona i On, Fundacji Dar Życia, Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom”, Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci i Stowarzyszenia Pedagogów „Natan”.

REKLAMA

Inicjatorzy przekonują, że samorządy próbują „podważać konstytucyjne prawa rodzin i rodziców”, czego najlepszym przykładem ma być podpisana przez prezydenta Warszawy Deklaracja LGBT+.

Autorzy Karty we wstępie stwierdzają, że rodzina jest „fundamentem ładu społecznego i podstawową wspólnotą społeczną, która stanowi optymalne środowisko rozwoju człowieka”.

Sprzeciwiają się „podważaniu na poziomie samorządowym gwarantowanych konstytucyjnie praw rodzin, w tym praw rodziców i dzieci, oraz ustrojowej pozycji małżeństwa”.

„W szkołach samorządowych muszą być przestrzegane ustawowe prawa rodziców, w tym w szczególności wymóg respektowania kompetencji rady rodziców do uchwalenia programu profilaktyczno-wychowawczego oraz na podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi i wymóg każdorazowego uzyskania zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach nieobowiązkowych.” – czytamy w Karcie.

Autorzy przekonują, że samorząd prowadzący szkołę powinien publicznie udostępnić informacje o współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, podając ich nazwy i charakter aktywności.

Jak dalej można przeczytać w dokumencie, samorządowe programy współpracy z organizacjami społecznymi powinny uwzględniać „zasadę wzmacniania rodziny i małżeństwa oraz wykluczać finansowanie projektów, które godzą w te wartości”.

„Konieczne jest w szczególności wyłączenie możliwości przeznaczania środków publicznych i mienia publicznego na projekty podważające konstytucyjną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny lub autonomię rodziny.” – głosi Karta.

portalsamorzadowy.pl

REKLAMA

Komentarze