REKLAMA

Węgierskie przedszkola będą uczyć o tożsamości narodowej i kulturze chrześcijańskiej

Węgierskie przedszkola będą uczyć o tożsamości narodowej i kulturze chrześcijańskiej

Od początku września przedszkola na Węgrzech położą akcent na wychowanie narodowe oraz krzewienie kultury chrześcijańskiej.

Nowa podstawa programowa dla najmłodszych pomaga dziecku poznać jego węższe i szersze środowisko, które jest podstawą tożsamości narodowej, chrześcijańskich wartości kulturalnych, miłości ojczyzny oraz przywiązania do ziemi rodzinnej i rodziny.

REKLAMA

Niedawno przyjęte podstawy programowe zamieszczono 25 lipca w Monitorze Węgierskim. Napisano w nich, że nacisk zostanie położony także na relacje dobrosąsiedzkie – W celu stworzenia przestrzeni edukacyjnej między węgierskojęzycznymi instytucjami Kotliny Panońskiej przedszkole stara się zbudować kontakty z węgierskimi przedszkolami w krajach ościennych i w miarę swoich możliwości podtrzymywać z nimi kontakt profesjonalny.

Powyższe cele mają być spełnione poprzez poznawanie tradycji, uczenie się podań ludowych, węgierskich legend. Dzieci będą uczone także klasycznych i współczesnych dzieł literackich.

O zmianach już w maju zapowiadał Orban. Tuż po swoim ponownym wyborze powiedział, że nastąpi zastąpienie „tonącej liberalnej demokracji XXI-wieczną demokracją chrześcijańską, która gwarantuje godność ludzką, wolność i bezpieczeństwo, chroni równość płci, tradycyjny model rodziny, powstrzymuje antysemityzm, chroni naszą kulturę chrześcijańską i daje naszemu narodowi szansę przetrwania i prosperowania”.

radiomaryja.pl

 

REKLAMA

Komentarze