REKLAMA

Uniwersytet z Torunia zapłaci zagranicznym studentom za naukę

Uniwersytet z Torunia zapłaci zagranicznym studentom za naukę

REKLAMA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika postanowił postawić na umiędzynarodowienie. Cudzoziemcy będą dostawać od października specjalne stypendium, tylko dlatego, że są zagranicznymi studentami.

Wszyscy zagraniczni studenci, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich będą mogli otrzymać dziewięciomiesięczne stypendium (październik-czerwiec) – 1250 zł miesięcznie. Natomiast 1500 złotych miesięcznie otrzymają cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia drugiego stopnia.

To skandaliczna decyzja – na polskich uczelniach brakuje pieniędzy na naszych studentów, tymczasem uniwersyteckie władze znajdują je na zagranicznych. To nie jedyna kontrowersyjna decyzja uczelni. Jeszcze w 2017 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wykupił wszystkim studentom i pracownikom dostęp do prenumeraty cyfrowej Wyborczej.

Toruń przyzna pieniądze także doktorantom i doktorom, którzy nie ukończyli 36 lat. – Naukowcy, startując w konkursie, będą mogli otrzymać 1000 euro na trzy lub sześć miesięcy w każdym roku akademickim. Przewidziano pięć grantów rocznie, a trafią one do osób, które uzyskają najwięcej punktów w postępowaniu konkursowym – tłumaczy Ewa Walusiak-Bednarek z UMK.

Studenci mogą liczyć jednak nie tylko na stypendium od uczelni. Dodatkowo każdy zagraniczny student będzie mógł uzyskać jednorazowe świadczenie – 500 zł – na zagospodarowanie się w Toruniu.

Uczelnia będzie opłacać nie tylko zagranicznych studentów, ale także wykładowców. Zaproponowała bowiem też specjalny grant dla zagranicznych profesorów, którzy są zatrudnieni na innej uczelni, w instytucie badawczym lub Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy mogą otrzymać nawet 20 tysięcy złotych za przeprowadzenie 60 godzin dydaktycznych na stacjonarnych studiach wyższych lub doktoranckich.

ototorun

 

REKLAMA

Komentarze