REKLAMA

Pieniądze unijne tylko dla „praworządnych” krajów! Unijni oligarchowie przegłosował projekt

Pieniądze unijne tylko dla „praworządnych” krajów! Unijni oligarchowie przegłosował projekt

REKLAMA

Parlament Europejski przegłosował propozycję powiązania dostępu do funduszy unijnych z postulatem praworządności.

Za pomysłem powiązania praworządności z przyznawaniem unijnych funduszy głosowało 397 europarlamentarzystów. Przeciwnych takiemu postulatowi było zaledwie 158 polityków. Z kolei 69 wstrzymało się od zabrania głosu.

Poziom praworządności mają oceniać eksperci. Karane miałyby być państwa naruszające zasadę niezawisłego sądownictwa. Gdyby eksperci ocenili, że w danym państwie rządy prawa są zagrożone, to mogłoby zostać wstrzymane wypłaty środków.

REKLAMA

Propozycja dotycząca uzależnienia praworządności od wypłat funduszy, które są przewidziane w unijnym budżecie na lata 2021-2027, Komisja Europejska przedstawiła już w maju 2018 roku.

– W traktatach europejskich statuujących Unię Europejską i określających, w jaki sposób ona funkcjonuje, nie ma podstawy prawnej, aby powiązać stwierdzenie jakiegoś naruszenia praworządności z wypłatą środków z budżetu Unii Europejskiej – ocenił prof. Czesław Kłak dyrektor Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w rozmowie z Polskim Radiem.

DORZECZY.PL

REKLAMA

Komentarze