REKLAMA

TVP najgorzej ocenianą telewizją informacyjną w Polsce

TVP najgorzej ocenianą telewizją informacyjną w Polsce

Ponad połowa badanych (56 proc.) uważa, że większość mediów w Polsce nie zachowuje bezstronności. Przeciwnego zdania jest 27 proc.

REKLAMA

W porównaniu z 2017 r. odsetek ankietowanych przekonanych o bezstronności mediów w Polsce zmniejszył się o 5 pkt proc.

W kwietniowym sondażu, CBOS postanowił sprawdzić zaufanie Polaków do informacji podawanych przez największych nadawców telewizyjnych i portale internetowe.

Media te są „głównymi źródłami wiedzy o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie”.

58 proc. respondentów czerpie informacje o wydarzeniach z kraju i ze świata z telewizji, a 27 proc. – z internetu.

Jedynie 9 proc. badanych jako najważniejsze źródło informacji wskazuje radio, a 2 proc. – prasę.

Telewizja dla starszych, internet dla młodszych

Dla starszych badanych głównym źródłem informacji częściej jest telewizja, dla młodszych – internet. Zauważyć można również, że dla respondentów lepiej wykształconych, mieszkających w większych miejscowościach, z gospodarstw domowych o wyższych dochodach per capita większe znaczenie ma internet, a mniejsze – telewizja” – napisano.

CBOS zapytał ankietowanych m.in. o stacje telewizyjne, w których oglądają programy informacyjne i publicystyczne.

54 proc. respondentów śledzi informacje i publicystykę w Polsacie, 53 proc. – w TVP1, a 48 proc. – w TVN.

„Znaczna część respondentów ogląda programy informacyjne i publicystyczne w TVP2 (39 proc.), TVP Info (36 proc.), TVN24 (32 proc.) oraz Polsat News (28 proc.). W sumie przynajmniej jeden z kanałów telewizji publicznej wymieniło 63 proc. badanych. Niemal tyle samo wskazało na Polsat lub Polsat News (62 proc.), a trochę mniej – TVN lub TVN24 (57 proc.)” – podano w raporcie.

Ocena wiarygodności

Dodatkowo, CBOS poprosił badanych o ocenę wiarygodności programów informacyjnych i publicystycznych w telewizji publicznej, TVN, Polsacie i TV Trwam.

Najbardziej krytycznie odbierana jest telewizja publiczna (38 proc. badanych uważa, że nie jest wiarygodna), w drugiej kolejności TVN (29 proc.), w trzeciej – Polsat (19 proc.)”.

„Programy telewizji Polsat i Polsat News wyraźnie częściej postrzegane są jako wiarygodne niż niewiarygodne. Telewizja TVN nieco częściej jako wiarygodne niż niewiarygodne, natomiast w ocenach telewizji publicznej przeważają oceny krytyczne. Również w przypadku telewizji Trwam odnotowujemy niewielką przewagę ocen krytycznych nad pozytywnymi.” – stwierdzono w raporcie.

Sondaż został przeprowadzony metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4-11 kwietnia na liczącej 1064 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

wiadomości.pl

REKLAMA

Komentarze