REKLAMA

Szczecińscy patrioci ponad podziałami – powstało Porozumienie Środowisk Patriotycznych

Szczecińscy patrioci ponad podziałami – powstało Porozumienie Środowisk Patriotycznych

REKLAMA

Organizatorzy Szczecińskiego Marszu Niepodległości i Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych ogłosili powstanie stowarzyszenia Porozumienie Środowisk Patriotycznych. Rejestracja ma poszerzyć i uatrakcyjnić działalność porozumienia oraz ułatwić występowanie o dotacje.

Prezes stowarzyszenia Krzysztof Rudzki mówił: – Po zakończeniu jubileuszowego Szczecińskiego Marszu Niepodległości odbyliśmy dyskusję, która doprowadziła nas do wniosku, że Porozumieniu potrzeba formalizacji, władz i podmiotowości prawnej. Rejestracja spowoduje profesjonalizację naszych działań i poszerzenie działalności. Jesteśmy przekonani, że zwrócenie się do mieszkańców z prośbą o zaangażowanie się w nasze akcje pozwoli patriotycznemu środowisku Szczecina nabrać drugiego oddechu.

Stowarzyszenie nie skupia w swoich szeregach innych stowarzyszeń lecz osoby fizyczne, jednakże nie zabrania swoim członkom wstępowania do innych organizacji – deklarował Rudzki.

PŚP chce, by tożsamość szczecinian była budowana wokół Święta Niepodległości, rocznic grudnia ‘70, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz dnia oddania władzy nad Szczecinem administracji polskiej (5 lipca).

– Nasza współpraca trwa już 9 lat. Udało nam się to, bo nie zajmowaliśmy się polityką. Chcemy, by stowarzyszenie było kontynuacją i poszerzeniem tej apolitycznej platformy do współpracy – przypomniał wiceprezes Grzegorz Kozak.

Porozumienie Środowisk Patriotycznych było nieformalną inicjatywą łączącą i koordynującą patriotyczne środowiska Szczecina, która powstała w 2010 r.

Komunikat do Szczecinian:

REKLAMA

Od dziewięciu lat szczecińskie organizacje patriotyczne łączyły się pod sztandarem nieformalnego Porozumienia. Spoiwem patriotycznej koalicji była spontaniczna chęć demonstracji przywiązania mieszkańców miasta do naszej ojczyzny. Dzięki tej fali patriotyzmu zapisaliśmy się w pamięci szczecinian jako organizatorzy Szczecińskiego Marszu Niepodległości, Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz innych inicjatyw patriotycznych. Ubiegłoroczny marsz był jednym z największych zgromadzeń publicznych w naszym mieście po 1989 r. Ukoronował on nasze dotychczasowe działania na niwie patriotycznej i dobitnie pokazał, że w Szczecinie jest wielu mieszkańców, którzy chcą, by miłość do ojczyzny była spoiwem łączącym nasze społeczeństwo.

Uznaliśmy, że wraz z zakończeniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zamkniemy pewien etap naszej działalności i wejdziemy na wyższy poziom, który pozwoli na profesjonalizację naszych działań. Przeprowadziliśmy dyskusję w środowisku patriotycznym. Zaowocowała ona ruchami skierowanymi w celu lepszej koordynacji współpracy wśród miłujących ojczyznę szczecinian.

Skutkiem tego mamy zaszczyt obwieścić, że 27 kwietnia br. powołaliśmy do życia stowarzyszenie pod nazwą Porozumienie Środowisk Patriotycznych, które z dn. 21 maja zyskało osobowość prawną. Od tego dnia jesteśmy formalnie działającym podmiotem.

Zdecydowaliśmy się na ten krok, by skuteczniej oddziaływać na władze naszego miasta i współpracować ze społeczeństwem w celu promocji wartości służących Polsce i Polakom. Założyliśmy stowarzyszenie formalne, aby móc efektywniej pozyskiwać środki, które wykorzystamy do krzewienia postaw patriotycznych. Nadaliśmy organizacji statut, aby miała ona swoje władze i członków zaangażowanych w życie społeczne.

W tak doniosłej chwili ogłaszamy, że nie występujemy z naszą inicjatywą przeciwko komukolwiek. Przede wszystkim chcemy zaprząc do współpracy  inne organizacje i Polaków,  którym na sercu leży pomyślność Rzeczypospolitej. Patrzymy z szacunkiem na przeszłość, zachowujemy tradycje, ale widzimy również, że przyszła pomyślność naszych dzieci i wnuków zależy od tego, co zrobimy dzisiaj i jutro.

W związku z utworzeniem stowarzyszenia zwracamy się do wszystkich mieszkańców, którym na sercu leży przyszłość naszej ojczyzny: stańcie z nami w szeregu do pracy o patriotyczne oblicze Szczecina, wyślijcie swoje zgłoszenie o chęci do współpracy!

REKLAMA

Komentarze