REKLAMA

Szczecińscy patrioci ponad podziałami – powstało Porozumienie Środowisk Patriotycznych

Szczecińscy patrioci ponad podziałami – powstało Porozumienie Środowisk Patriotycznych

Organizatorzy Szczecińskiego Marszu Niepodległości i Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych ogłosili powstanie stowarzyszenia Porozumienie Środowisk Patriotycznych. Rejestracja ma poszerzyć i uatrakcyjnić działalność porozumienia oraz ułatwić występowanie o dotacje.

Prezes stowarzyszenia Krzysztof Rudzki mówił: – Po zakończeniu jubileuszowego Szczecińskiego Marszu Niepodległości odbyliśmy dyskusję, która doprowadziła nas do wniosku, że Porozumieniu potrzeba formalizacji, władz i podmiotowości prawnej. Rejestracja spowoduje profesjonalizację naszych działań i poszerzenie działalności. Jesteśmy przekonani, że zwrócenie się do mieszkańców z prośbą o zaangażowanie się w nasze akcje pozwoli patriotycznemu środowisku Szczecina nabrać drugiego oddechu.

Stowarzyszenie nie skupia w swoich szeregach innych stowarzyszeń lecz osoby fizyczne, jednakże nie zabrania swoim członkom wstępowania do innych organizacji – deklarował Rudzki.

PŚP chce, by tożsamość szczecinian była budowana wokół Święta Niepodległości, rocznic grudnia ‘70, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz dnia oddania władzy nad Szczecinem administracji polskiej (5 lipca).

– Nasza współpraca trwa już 9 lat. Udało nam się to, bo nie zajmowaliśmy się polityką. Chcemy, by stowarzyszenie było kontynuacją i poszerzeniem tej apolitycznej platformy do współpracy – przypomniał wiceprezes Grzegorz Kozak.

Porozumienie Środowisk Patriotycznych było nieformalną inicjatywą łączącą i koordynującą patriotyczne środowiska Szczecina, która powstała w 2010 r.

Komunikat do Szczecinian:

Od dziewięciu lat szczecińskie organizacje patriotyczne łączyły się pod sztandarem nieformalnego Porozumienia. Spoiwem patriotycznej koalicji była spontaniczna chęć demonstracji przywiązania mieszkańców miasta do naszej ojczyzny. Dzięki tej fali patriotyzmu zapisaliśmy się w pamięci szczecinian jako organizatorzy Szczecińskiego Marszu Niepodległości, Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz innych inicjatyw patriotycznych. Ubiegłoroczny marsz był jednym z największych zgromadzeń publicznych w naszym mieście po 1989 r. Ukoronował on nasze dotychczasowe działania na niwie patriotycznej i dobitnie pokazał, że w Szczecinie jest wielu mieszkańców, którzy chcą, by miłość do ojczyzny była spoiwem łączącym nasze społeczeństwo.

Uznaliśmy, że wraz z zakończeniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zamkniemy pewien etap naszej działalności i wejdziemy na wyższy poziom, który pozwoli na profesjonalizację naszych działań. Przeprowadziliśmy dyskusję w środowisku patriotycznym. Zaowocowała ona ruchami skierowanymi w celu lepszej koordynacji współpracy wśród miłujących ojczyznę szczecinian.

Skutkiem tego mamy zaszczyt obwieścić, że 27 kwietnia br. powołaliśmy do życia stowarzyszenie pod nazwą Porozumienie Środowisk Patriotycznych, które z dn. 21 maja zyskało osobowość prawną. Od tego dnia jesteśmy formalnie działającym podmiotem.

Zdecydowaliśmy się na ten krok, by skuteczniej oddziaływać na władze naszego miasta i współpracować ze społeczeństwem w celu promocji wartości służących Polsce i Polakom. Założyliśmy stowarzyszenie formalne, aby móc efektywniej pozyskiwać środki, które wykorzystamy do krzewienia postaw patriotycznych. Nadaliśmy organizacji statut, aby miała ona swoje władze i członków zaangażowanych w życie społeczne.

W tak doniosłej chwili ogłaszamy, że nie występujemy z naszą inicjatywą przeciwko komukolwiek. Przede wszystkim chcemy zaprząc do współpracy  inne organizacje i Polaków,  którym na sercu leży pomyślność Rzeczypospolitej. Patrzymy z szacunkiem na przeszłość, zachowujemy tradycje, ale widzimy również, że przyszła pomyślność naszych dzieci i wnuków zależy od tego, co zrobimy dzisiaj i jutro.

W związku z utworzeniem stowarzyszenia zwracamy się do wszystkich mieszkańców, którym na sercu leży przyszłość naszej ojczyzny: stańcie z nami w szeregu do pracy o patriotyczne oblicze Szczecina, wyślijcie swoje zgłoszenie o chęci do współpracy!

REKLAMA

Komentarze