REKLAMA

SONDAŻ: Polacy ocenili pracę prezydenta. Wzrost poparcia dla Andrzeja Dudy

SONDAŻ: Polacy ocenili pracę prezydenta. Wzrost poparcia dla Andrzeja Dudy

48 proc. badanych dobrze ocenia pracę prezydenta Andrzeja Dudy, przeciwnego zdania jest 37 proc. Premier cieszy się takim samym poparciem, jak kierowany przez niego rząd – wynika z lipcowego sondażu Kantar.

W lipcu z działalności prezydenta zadowolonych jest 48 proc. respondentów, w tym zdecydowanie dobrze aktywność Andrzeja Dudy ocenia 10 proc. ankietowanych. Krytyczną opinię o działalności prezydenta ma 37 proc. respondentów, z czego 14 proc. ocenią ją zdecydowanie negatywnie. 15 proc. badanych nie potrafi jednoznacznie ocenić, czy prezydent dobrze wypełnia swoje obowiązki.

Brak obrazka

W porównaniu do wyników z czerwca, odsetek osób zadowolonych z pracy prezydenta wzrósł o 5 punktów proc., o tyle samo punktów proc. zmniejszyła się grupa niezadowolonych z jego pracy. Nie zmienił się odsetek osób niezdecydowanych.

Ocena pracy premiera

Pracę premiera Mateusza Morawieckiego dobrze ocenia 45 proc. ankietowanych, spośród których zdecydowanie dobrze ocenia go 8 proc. respondentów. Z kolei wśród 39 proc. osób krytycznie oceniających szefa rządu, notę zdecydowanie negatywną wystawia mu 13 proc. 16 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanego zdania na temat pracy szefa rządu.

W porównaniu do wyników z czerwca, w lipcu ocena premiera poprawiła się – o 5 punktów proc. spadł odsetek osób niezadowolonych z jego pracy, jednocześnie o 3 punkty proc. wzrosła liczba osób zadowolonych z jego działalności. Odsetek badanych niezdecydowanych w tej kwestii zwiększył się o 2 punkty proc.

Podobnie z rządem

Oceny premiera w lipcu właściwie pokrywają się z ocenami kierowanego przez niego gabinetu. Odsetek badanych oceniających pracę Rady Ministrów pozytywnie wyniósł – 45 proc., z czego 7 proc. wystawia obecnej ekipie ocenę zdecydowanie dobrą. Respondentów o przeciwnym stanowisku, czyli twierdzących, że rząd zasługuje na ocenę negatywną jest 39 proc., z czego 12 proc. uważa, że rząd zasługuje na ocenę zdecydowanie negatywną. 16 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

W lipcu nieznacznie wzrósł odsetek osób dobrze oceniających pracę polskiego rządu (o 2 punkty proc.) i spadł odsetek badanych o przeciwnym stanowisku – źle oceniających rząd (spadek o 3 punkty proc.). Osób niezdecydowanych jest więcej o jeden punkt procentowy.

Kantar przeprowadził sondaż w dniach 12 – 17 lipca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1010 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. 

INTERIA / PAP

REKLAMA

Komentarze