REKLAMA

Raport CBOS: 71% badanych Polaków odczuwa dumę ze swojego pochodzenia

Raport CBOS: 71% badanych Polaków odczuwa dumę ze swojego pochodzenia

CBOS opublikowało raport dotyczący stosunku Polaków do swojego pochodzenia narodowego. Z badań wynika, iż dumę z pochodzenia odczuwa aż 71% ankietowanych.

Zdecydowana większość badanych odczuwa dumę ze swojego pochodzenia narodowego co najmniej +dość często+ (71 proc.), przy czym ponad jedna czwarta (26 proc.) deklaruje, że to uczucie towarzyszy im +bardzo często+- napisano w raporcie.

Ankietowanych zapytano czy odczuwają dumę ze swojej narodowości oraz w jakich sytuacjach się to zdarza, ale także, czy czasem wstydzą się, że są Polakami. Badacze wskazują, iż wyniki pokazują wyraźny wzrost od 2010 r., gdy po raz pierwszy zadali pytanie w takiej formie. Mimo to jednak duma narodowa uległa pewnemu osłabieniu w stosunku do roku 2016. Mniej osób odczuwa ją „bardzo często” (spadek o 12 punktów procentowych), a więcej – „dość często” (wzrost o 9 punktów).

Co ciekawe, stosunek do polskości związany jest ściśle ze światopoglądem. Dumę z polskości zdecydowanie częściej deklarują osoby o poglądach prawicowych (aż 81 proc.) niż lewicowych i centrowych (66 proc.) Spore znaczenia ma również stosunek do religii. Dumę narodową odczuwa aż 86 proc. osób deklarujących udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu.

Według wyników ankiety, uczucie wstydu wynikającego z przynależności narodowej występuje rzadziej niż poczucie dumy. Co najmniej „dość często” wstyd związany z byciem Polakiem lub Polką odczuwa 8 proc. Jednej trzeciej (32 proc.) zdarza się to rzadko, a ponad połowa (60 proc.) właściwie nigdy nie wstydzi się swojego pochodzenia.

Wśród powodów odczuwania wstydu związanego z narodowością ankietowani najczęściej wymieniali: zachowanie Polaków za granicą (22 proc.), sytuację polityczną w kraju (20 proc.) i pozycja Polski na arenie międzynarodowej (11 proc.). Wskazywano także przypadki dyskryminacji i nietolerancji w naszym kraju (8 proc.) oraz niewłaściwe zachowanie Polaków – chamstwo, pijaństwo, brak szacunku do siebie nawzajem (7 proc.).

Prezentowane dane pochodzą z badania „Patriotyzm Polaków” przeprowadzonego metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 28 czerwca – 5 lipca 2018 r. na liczącej 952 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

gosc.pl

Zobacz także:

 

 

 

REKLAMA

Komentarze