REKLAMA

Prezes TK: Sąd Najwyższy naruszył konstytucję. Nie można „zawieszać stosowania przepisów”.

Prezes TK: Sąd Najwyższy naruszył konstytucję. Nie można „zawieszać stosowania przepisów”.

Polski system prawny nie przyznaje kompetencji do „zawieszenia stosowania przepisów” – powiedziała PAP prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Sąd Najwyższy postanowił zawiesić trzy artykuły ustawy o Sądzie Najwyższym, które dotyczyły przechodzenia sędziów w stan spoczynku, którzy ukończyli 65 lat. Zostało to zrobione na czas rozpatrzenia wniosku złożonego w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komentarza w tej sprawie udzieliła Julia Przyłębska prezes Trybunału Konstytucyjnego dla PAP-u.

Zgodnie z art. 7 konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Wykonuje także inne czynności określone w konstytucji i ustawach. Polski system prawny, z konstytucją na czele, nie przyznaje Sądowi Najwyższemu, ani jakiemukolwiek innemu sądowi w Polsce kompetencji do >>zawieszania stosowania przepisów<< niezależnie od tego, z jakiego aktu normatywnego oznaczony przepis pochodzi, także z ustawy – powiedziała Julia Przyłębska.

Dodatkowo prezes Trybunału Konstytucyjnego zaznacza, że takie postępowanie to naruszenie konstytucji oraz kodeksu prawa cywilnego.

W myśl art. 178 ust. 1 konstytucji sędziowie przy orzekaniu podlegają nie tylko Konstytucji, ale także ustawom – podkreśliła prezes TK.

PAP.PL

REKLAMA

Komentarze