REKLAMA

Polski sklep — Dino Polska odnotował 307,55 mln zł zysku netto

Polski sklep — Dino Polska odnotował 307,55 mln zł zysku netto

REKLAMA

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów w Polsce. Zlokalizowany jest głównie w zachodniej części Polski, a średnia powierzchnia sali sprzedaży wynosi ok. 400 m2.

Spółka, która zadebiutowała na GPW w 2017 r. już dziś może liczyć zyski.

Zysk operacyjny spółki wyniósł w 2018 r. 429 mln zł i był o 125,8 mln zł (41,5%) wyższy niż na początku działalności w 2017 r.. Marża zysku EBIT wyniosła w 2018 r. 7,3% w stosunku do 6,8% w 2017 r.

REKLAMA

W 2018 r. Grupa Dino odnotowała wzrost wyniku przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji o 139,7 mln zł, czyli o 37% do 541,1 mln zł z 401,4 mln zł w 2017 r.. Marża EBITDA za 2018 r. wyniosła 9,3%, podczas gdy w 2017 r. było to 8,7%.

W 2018 r. kontynuowaliśmy szybki rozwój organiczny Dino Polska. Znalazło to odzwierciedlenie zarówno w większej liczbie nowo otwieranych sklepów, jak i w dobrych wynikach finansowych. Otworzyliśmy 202 nowe markety i na koniec roku mieliśmy ich łącznie 977. Powierzchnia sali sprzedaży zwiększyła się o ponad 27% do 375,7 tys. metrów kwadratowych” – napisał prezes spółki Szymon Piduch.

„W 2018 r. odnotowaliśmy zauważalny wzrost liczby zakupów dokonywanych w naszych sklepach w porównaniu z 2017 r., przy równoczesnym, znaczącym wzroście wartości przeciętnego paragonu. W efekcie odnotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży na bazie LfL. Czyli w sklepach, które istniały także w 2017 r. o 11,6%. W połączeniu z nowymi sklepami, które otworzyliśmy w 2018 r. dało to łączny wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Dino Polska do 5,84 mld zł, czyli o 31% w stosunku do 2017 r. Rosnące korzyści skali pozwoliły na dalszą poprawę rentowności prowadzonego biznesu. Wynik EBITDA zwiększył się w 2018 r. o 35% do 541 mln zł” – napisał także prezes.

money.pl

REKLAMA

Komentarze