REKLAMA

Ordo Iuris: O właściwą pozycję małżeństwa w programie szkolnym

Ordo Iuris: O właściwą pozycję małżeństwa w programie szkolnym

Ordo Iuris apeluje do Minister Edukacji Narodowej o uwzględnienie roli małżeństwa. Apeluje również o nadanie mu właściwej rangi w podstawie programowej „Wychowania do życia w rodzinie” (WDŻ). Apel popierają organizacje prorodzinne. Do 18 sierpnia br. możliwy jest czas na reakcję i podpisanie petycji – wtedy zakończą się konsultacje społeczne podstawy programowej WDŻ.

Trwają ostatnie prace nad nową podstawą programową „Wychowania do życia w rodzinie” (WDŻ)  dla szkół ponadpodstawowych. Z projektu MEN zniknęły wcześniejsze propozycje realizujące postulaty LGBT i wytyczne Konwencji Stambulskiej. Jednak szereg organizacji prorodzinnych ma zastrzeżenia wobec zaproponowanego przez MEN projektu podstawy programowej WDŻ dla szkół ponadpodstawowych. Poddana konsultacjom społecznym podstawa programowa w niedostatecznym zakresie ukazuje rolę i znaczenia małżeństwa.

Małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny stanowi fundament życia rodzinnego, dlatego marginalizowanie tego zagadnienia w programie jest co najmniej niezrozumiałe i budzi poważne obawy – czytamy w petycji.

W petycji do MEN (O właściwą pozycję małżeństwa w programie szkolnym) Ordo Iuris zwraca uwagę na problem marginalizacji instytucji małżeństwa, podczas gdy przywrócenie mu właściwej pozycji w programie nauczania jest nie tylko wymogiem konstytucyjnym, ale również wymogiem obecnych czasów. Właściwe rozumienie i nadanie mu odpowiedniej rangi jest niezwykle istotne w obliczu obecnego kryzysu rodziny, ciągłego wzrostu liczby rozwodów i spadku zawieranych małżeństw.

Dlatego Instytut apeluje o modyfikację treści podstawy programowej, tak by konsekwentnie afirmowała małżeństwo i ukazywała faktyczną rolę tej wspólnoty. W świetle art. 18 Konstytucji RP, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny wymaga szczególnej ochrony. Nie może być to ignorowane w podstawie programowej „Wychowania do życia w rodzinie”.

źródło:

Prawapolityka.pl
Polub fanpage Prawapolityka.pl na Facebooku
REKLAMA

Komentarze