REKLAMA

Korwin-Mikke, Tumanowicz i Braun. „Jesteśmy eurontuzjastami. pozostajemy miażdżącymi krytykami Eurokołchozu”

Korwin-Mikke, Tumanowicz i Braun. „Jesteśmy eurontuzjastami. pozostajemy miażdżącymi krytykami Eurokołchozu”

REKLAMA

Na konferencji prasowej w Sejmie RP przedstawiciele koalicji Partii Wolność, Ruchu Narodowego oraz Grzegorza Brauna na wybory do Parlamentu Europejskiego przedstawili wyniki badania opinii Polaków na temat Unii Europejskiej. W konferencji udział wzięli Janusz Korwin-Mikke (Prezes Partii Wolność), Witold Tumanowicz (członek Zarządu Krajowego Ruchu Narodowego) oraz Grzegorz Braun (reżyser, przedstawiciel stowarzyszenia Pobudka).

Alternatywa dla Niemiec (AfD) zażądała kilka dni temu DEXITU, czyli wyjścia Niemiec z Unii Europejskiej. Warunkami, które mogą spowodować zmianę stanowiska, mają być zaprzestanie funkcjonowania zasady wyższości prawa unijnego nad prawem niemieckim oraz odejście od polityki imigracyjnej. AfD to partia antyunijna oraz antyimigrancka, która zasiada w niemieckim parlamencie. Jak pokazują sondaże ugrupowanie to z miesiąca na miesiąc rośnie w siłę i planuje odegrać ważną rolę w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Janusz Korwin-Mikke (Partia Wolność) powiedział – Zwracam tylko uwagę, że tego typu słuszne postulaty spowodują, że w Niemczech wygrają partie, które kwestionuję granice na Odrze i Nysie, a na wschodzie banderowcy, którzy kwestionują granice na Bugu. I z taką sytuacją będziemy mieli niedługo do czynienia.

REKLAMA

Witold Tumanowicz (Ruch Narodowy) – My jako Ruch Narodowy oczywiście popieramy tego typu dążenia do niepodległości, suwerenności państw narodowych w Europie. Tutaj w Polsce będziemy do tego także dążyć, żeby Polska odzyskała suwerenność od Unii Europejskiej. Po to właśnie podjęliśmy współpracę środowisk antyunijnych, propolskich. – po czym dodał – Liczymy na to, że w przyszłym Parlamencie Europejskim będzie silny głos ugrupowań propolskich, prosuwerennościowych.

Grzegorz Braun zauważył – Ze swojej strony chciałbym przypomnieć, że jesteśmy wielkimi zwolennikami swobody podróżowania, swobody gospodarowania, ale jesteśmy polskimi państwowcami i na tym gruncie stać musimy. (…) W gruncie rzeczy jesteśmy euroentuzjastami, w tym sensie, że to Europa to nasz ukochany kontynent, jej cywilizacja, jej tradycje, właśnie wolnościowe i narodowe tradycje.

Koalicja Wolność-RN-Braun-Liroy jest formułą antyunijną, która z takim właśnie przekazem będzie kandydowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Cały czas trwają rozmowy z kolejnymi podmiotami.

INFORMACJA PRASOWA

REKLAMA

Komentarze