REKLAMA

Kolejny Klub Myśli im. Romana Rybarskiego powstał w Strzyżowie

Kolejny Klub Myśli im. Romana Rybarskiego powstał w Strzyżowie

REKLAMA

Na Podkarpaciu, w Strzyżowie w sobotni wieczór odbyło się spotkanie założycielskie. Miłośnicy rozwijania myśli narodowej i wolnorynkowej powołali kolejny Klub Myśli im. Romana Rybarskiego.

Kluby myśli im. Romana Rybarskiego nawiązują do idei, tradycji i dziedzictwa Narodowej Demokracji, a w szczególności – elity profesorskiej obozu narodowego. Ich twórcy inspirują się przede wszystkim etyką chrześcijańską, wartościami cywilizacji łacińskiej i polską tradycją narodowo-patriotyczną, cechują się poczuciem obowiązku wobec Ojczyzny i cnót obywatelskich, podejmują działania na rzecz podnoszenia dzielności, solidarności, ofiarności i odpowiedzialności za swoje czyny.

“Podstawą rozwoju gospodarczego musi zostać prywatna inicjatywa i przedsiębiorczość. Konieczne jest usunięcie wielu przeszkód, które jej stoją na drodze. Konieczne jest zabezpieczenie wolnego tworzenia się kapitałów. Samorzutny pęd do rozwoju gospodarczego musi odżyć.”

Roman Rybarski

REKLAMA

Cele klubów będą realizowane poprzez organizowanie zebrań, mityngów, spotkań dyskusyjnych, odczytów, szkoleń, seminariów, konferencji i kongresów, prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej zmierzającej do wzrostu świadomości ekonomicznej, politycznej i społecznej. Podstawowym zamierzeniem jest przede wszystkim szerzenie myśli profesora Romana Rybarskiego oraz promowanie krakowskiej szkoły ekonomicznej.

Z doświadczenia wiadomo, że nic tak dobrze nie robi dla propagowania i ugruntowania myśli jak osobisty kontakt z osobami promującymi przedsiębiorczość, działalność takich wybitnych polskich ekonomistów jak profesorowie: Roman Rybarski, Adam Heydel, Julian Dunajewski, Władysław Grabski, Adam Krzyżanowski, Edward Taylor, Ferdynand Zweig. Stąd pomysł, aby w Klubach skupić się głównie na organizacji spotkań z powiązanymi z nimi autorami oraz osobami współpracującymi z Instytutem im. Romana Rybarskiego, m.in. drem Mariuszem Pateyem, drem Tomaszem Nałęczem, mec. Jackiem Janasem, Karolem Skorkiem, Wojciechem Kempą i innymi.

Klub założyć może każdy, któremu bliskie są jego wartości. Wystarczy skontaktować się z koordynatorem Klubów – Arturem Szczepkiem, tel. 605-737-486, e-mail: [email protected] Warto zorganizować się w kilka osób – zaprosić do pomocy przyjaciół czy znajomych podzielających narodowo-wolnościowy światopogląd – aby wspólnie zająć się organizacją spotkań. Działalność podzielona na kilka osób zawsze idzie sprawniej i przynosi lepsze efekty. Już niebawem przedstawiona zostanie pełna liczba prelegentów, z którymi Państwo będą mogli zorganizować spotkanie.

źródło: dzienniknarodowy.pl

REKLAMA

Komentarze