REKLAMA

Kard. Müller: Manifest Wiary w obliczu dyktatury relatywizmu

Kard. Müller: Manifest Wiary w obliczu dyktatury relatywizmu

Na łamach amerykańskiego portalu Catholic News Agency ukazał się specjalny list byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary Gerharda kard. Müllera pt. Manifest Wiary. Jest on odpowiedzią na rosnące zamieszanie w kwestii podchodzenia do wiary przez chrześcijan, włączając w to duchownych.

REKLAMA

Czytaj także: Komisja wyborcza odroczyła rejestrację Grzegorza Brauna

JE kard. Müller na wstępie swojego manifestu wspomniał słowa św. Pawła: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem” (1 Kor 15, 3). Wskazał on na rosnące niebezpieczeństwo relatywizmu wiary – Dziś wielu chrześcijan nie zna już nawet podstaw wiary, przy rosnącym wciąż niebezpieczeństwie, że nie znajdą już drogi, która prowadzi do życia wiecznego. Jednakowoż, podstawowym zadaniem Kościoła pozostaje prowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa, Światłości narodów (Lumen gentium 1) – pisze dostojnik Kościoła.


„On jest przede wszystkim Słowem, które było u Boga i które jest Bogiem, Synem Ojca, który przyjął naszą ludzka naturę, aby nas odkupić i który przyjdzie sądzić żywych i umarłych”

Z wielką stanowczością należy stawić czoła pojawieniu się dawnych herezji, które w Jezusie Chrystusie widziały jedynie wybitną osobę, brata czy przyjaciela, proroka czy przykład moralności. On jest przede wszystkim Słowem, które było u Boga i które jest Bogiem, Synem Ojca, który przyjął naszą ludzka naturę, aby nas odkupić i który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jego samego uwielbiamy w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, jako jedynego i prawdziwego Boga (691). – stanowczo zaznacza kardynał, opierając się na Katechizmie Kościoła Katolickiego.

Przypomina o dziele zbawczym Chrystusa oraz znaczeniu Mszy Świętej w życiu wierzącego katolika – Poprzez Kościół odkupieńcze dzieło Chrystusa uobecnia się w czasie i przestrzeni poprzez celebrowanie sakramentów świętych, przede wszystkim Ofiary eucharystycznej, Mszy świętej (1330).

Wskazuje na obecność Jezusa Chrystusa w sakramentach kościelnych oraz mówi o fundamencie Kościoła jakim jest Bóg, który stworzył jego struktury – „Sam Chrystus jest źródłem posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę oraz wyznaczył posłanie, ukierunkowanie i cel” (874).

Zadaniem Magisterium Kościoła względem ludu Bożego jest: „chronić go przed wypaczeniami i słabościami”, aby miał „możliwość wyznawania bez błędu autentycznej wiary” (890) – przypomina Jego Eminencja o głównym zadaniu duchownych.

Kościół czuje się związany wyborem dokonanym przez samego Pana, „z tego powodu nie są możliwe święcenia kobiet”

Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na ziemi” (1589). Święcenia, które nadają kapłanowi „świętą władzę” (1592), są nie do zastąpienia, ponieważ poprzez nie Jezus staje się sakramentalnie obecny w swoim zbawczym działaniu. Kapłani wybierają dobrowolnie celibat jako „znak nowego życia” (1579). Chodzi o dar z siebie samego na służbę Chrystusa i Jego Królestwa, które nadchodzi. Aby udzielić ważnie święceń w trzech stopniach tego sakramentu, Kościół czuje się związany wyborem dokonanym przez samego Pana, „z tego powodu nie są możliwe święcenia kobiet” (1577). W tym kontekście, mówienie o dyskryminacji kobiety jawi się wyraźnie jako błędne rozumienie tego sakramentu, który nie dotyczy ziemskiej władzy, ale reprezentowania Chrystusa, Oblubieńca Kościoła – dodaje, zaznaczając iż rolą kobiet w kościele nie jest posługa kapłańska.

Były prefekt jasno zaznacza w swoim tekście, że przestrzeganie prawa moralnego jest istotne w drodze do zbawienia –  Jego przestrzeganie jest konieczne u wszystkich osób dobrej woli, aby osiągnąć wieczne zbawienie. Ten kto umiera w grzechu ciężkim bez żalu pozostanie na zawsze oddzielonym od Boga (1033).

Kardynał opisuje również warunki do spełnienia aby zostać uznanym godnym życia w Niebie. Mówi, że – Śmierć czyni definitywną decyzję człowieka za lub przeciw Bogu. Wszyscy muszą przejść sąd szczegółowy natychmiast po śmierci (1021). Kładzie również nacisk na nauczanie o wiecznym potępieniu: Istnieje jednak także straszna możliwość, że osoba, aż do końca, pozostanie w sprzeczności z Bogiem: odrzucając definitywnie Jego miłość, bezpośrednio potępi się na wieki (por. 1022), które jest trywializowany przez obecny świat.

Na zakończenie prosi lud boży o nieustanną modlitwę za kapłanów, aby ci przestrzegali podstawowych prawd wiary katolickiej, godnie głosząc Słowo Boże – Jako robotnicy w winnicy Pana, nosimy wszyscy odpowiedzialność przypominania tych podstawowych prawd, trzymając się mocno tego, co sami otrzymaliśmy. – Prosi także Maryję o wybłaganie  łaski trwania w wyznawaniu prawd Jezusa bez wątpliwości.

Treść całego manifestu można znaleźć na portalu wzasiegu.pl

wzasiegu.pl

REKLAMA

Komentarze