REKLAMA

Duda: Suwerenna równość państw naszym priorytetem

Duda: Suwerenna równość państw naszym priorytetem

Prezydent Andrzej Duda zabrał głos podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zaznaczył m.in., że Polska chce powrócić do aktywnego udziału w misjach pokojowych.

Nasz kraj objął w tym roku dwuletnie niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska przewodziła Radzie przez miesiąc – w maju.

Andrzej Duda oznajmił na czym zamierza oprzeć polskie członkostwo. – W ramach promowanego przez nas porządku światowego opartego na prawie, chcę zwrócić uwagę na jedną fundamentalną zasadę, która będzie naszym priorytetem w drugim roku członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa. Mam na myśli suwerenną równość państw, o której mówi artykuł drugi Karty Narodów Zjednoczonych – stwierdził prezydent.

Różaniec odpowiedzią na proaborcyjny marsz – zaprasza Krucjata Młodych

 

– Wokół idei suwerennej równości Polska będzie w przyszłym roku organizować szereg inicjatyw, tak aby pozyskać możliwie najwięcej zwolenników naszej wizji – dodał.

Duda oświadczył również, że Polska zamierza powrócić do udziału w misjach pokojowych ONZ. – Złożyliśmy w tej sprawie formalny wniosek do Sekretariatu i oczekujemy jego pozytywnego rozpatrzenia. Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, jesteśmy przekonani, że będzie to korzystne dla pokojowego rozwiązywania konfliktów – zaznaczył.

Prezydent zaprosił także do Katowic na grudniową sesję Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. – Szczyt Liderów, który odbędzie się 3 i 4 grudnia i otworzy COP24, będzie znakomitą okazją do wyrażenia naszej wspólnej i odpowiedzialnej woli politycznej oraz jasnym sygnałem dla świata, że podejmowane przez nas wysiłki mają na celu bezpieczną dla wszystkich przyszłość – powiedział Andrzej Duda.

REKLAMA

Komentarze