Ordo Iuris zwraca uwagę: “Turystyka aborcyjna” jest karana w polskim prawie

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Dziecko poczęte.

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Pixabay

Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris przedstawił analizę prawną, w której na cel wziął proceder określany potocznie jako „turystyka aborcyjna”. Podkreślono w niej, że pomocnictwo lub podżeganie matki dziecka poczętego do tego czynu jest w polskim prawie penalizowane. – Nieistotne jest bowiem w tym zakresie miejsce, w którym kobieta dokonała lub miałaby dokonać zabiegu przerwania ciąży. Zasadnicze jest dokonanie samej czynności sprawczej na terytorium RP polegającej na udzieleniu jej pomocy bądź nakłanianiu – zaznaczono.

  • Instytut Ordo Iuris zwraca uwagę, że tak w Czechach, jak i na Słowacji zabicie dziecka poczętego przez cudzoziemki, które nie mieszkają tam na stałe, jest możliwe tylko w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki lub dziecka.
  • W Polsce wszystkie osoby, które pomagają lub podżegają matkę do zabicia dziecka poczętego wbrew polskim przepisom, podlegają karze. Nie ma znaczenia, czy zabójstwo jest dokonane na terenie Polski, czy to „turystyka aborcyjna”.
  • Jeżeli do nielegalnego przerwania ciąży nie dojdzie, podżegacz i pomocnik odpowiadają jak za usiłowanie – podkreślił Instytut Ordo Iuris.
  • Zobacz także: Triumf „niepoprawnego” nauczyciela! „Służę Bogu i nie okłamię dzieci co do ich płci”

– W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także pojawienia się swobody bezwizowego podróżowania po strefie Schengen zwiększeniu uległa dostępność klinik aborcyjnych w państwach ościennych. Biorąc pod uwagę, że w większości krajów europejskich standard ochrony życia pozostaje na niższym niż w Polsce poziomie, a aborcja jest tam dostępna w szerszym zakresie, bardzo szybko rozwinął się adresowany do kobiet zamieszkujących na terytorium Polski proceder zwany „turystyką aborcyjną” – zwrócił uwagę Instytut Ordo Iuris.

Prawnicy wymieniają, że w polskim prawie podlega karze m.in.:

  • pośrednictwo w organizacji przerywania ciąży, w tym umówienie spotkania kobiety w ciąży z osobą przeprowadzającą aborcję
  • skontaktowanie kobiety z osobą nielegalnie przeprowadzającą aborcje
  • pokrycie kosztów aborcji
  • dostarczenie narzędzi lub środków chemicznych służących przerwaniu ciąży (w tym tzw. tabletek wczesnoporonnych)
  • udzielenie rady lub informacji (np. gdzie przerwać ciążę).

– Natomiast jako nakłanianie kobiety ciężarnej do nielegalnego przerwania ciąży rozumieć należy wszelkie sposoby wzbudzania u niej woli zakończenia procesu ciąży, a w konsekwencji uniemożliwienia przyjścia na świat dziecka. Jeżeli do nielegalnego przerwania ciąży nie dojdzie, podżegacz i pomocnik odpowiadają jak za usiłowanie – podkreślił Instytut Ordo Iuris.

„Turystyka aborcyjna” więc przynajmniej pośrednio podlega karze w Polsce, a może podlegać bezpośrednio w innych państwach. Instytut Ordo Iuris zwraca uwagę, że tak w Czechach, jak i na Słowacji zabicie dziecka poczętego przez cudzoziemki, które nie mieszkają tam na stałe, jest możliwe tylko w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki lub dziecka.

ordoiuris.pl

POLECAMY