Robert Winnicki podważył prawo Republiki Litewskiej do polskiego Wilna

Dodano   0  
  Loading

/ fot. WikimediaCommons

Poseł Robert Winnicki zwrócił się w interpelacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej z pytaniem o znalezienie się informacji o prawdziwych źródłach nowo-litewskiej tożsamości narodowej w podstawie programowej dla uczniów klas pierwszych szkół średnich.

Lider Ruchu Narodowego zareagował na próby wprowadzenia przez resort edukacji określeń odnoszących się do zbrodni dokonanych przez Ukraińską Powstańczą Armię na Polakach w latach ’40, które kwestionowałyby ludobójczy charakter rzezi dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej na Kresach. W części propozycji ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej można było natknąć się na określenia „konflikt polsko-ukraiński”.

Ponadto, Winnicki poruszył tematykę zbrodni dokonanych przez separatystów z terrorystycznej „Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej”, która dokonywała w latach 1918-1919 masowych zbrodni na Polakach, w tym cywilach, dopóki tereny Małopolski Wschodniej nie zostały wyzwolone spod zachodnioukraińskiej okupacji przez Wojsko Polskie. To właśnie wówczas w mieście operowały Orlęta Lwowskie, które w dniach 1-22 listopada 1918 roku utrzymywały kluczowe obiekty w mieście aż do nadejścia regularnej armii polskiej.

Co więcej, lider Ruchu Narodowego zapytał o obecność w podstawie programowej informacji o terroryzmie zachodnioukraińskim w Małopolsce Wschodniej w czasach II Rzeczypospolitej, w tym o jego ofiarach wśród ludności ruskiej, ukraińskiej, lojalnie nastawionej do państwa polskiego i odżegnującej się od metod terrorystycznych.

Jak również głosi treść interpelacji Winnickiego, poseł Ruchu Narodowego pyta o obecność w podstawie programowej informacji o źródłach nowo-litewskiej tożsamości narodowej, powstałej dopiero w XIX wieku w opozycji do polskości, a szczególnie do Polaków na Kresach Północno-Wschodnich. Obecnie (Nowo)Litwini twierdzą bowiem, że są spadkobiercami Wielkiego Księstwa Litewskiego, zaś Adam Mickiewicz – zadeklarowany Litwin – był ich rodakiem we współczesnym znaczeniu słowa „Litwin”. Tymczasem, w tamtych czasach określenie to oznaczało po prostu Polaka z terenów historycznej Litwy, Wielkiego Księstwa Litewskiego, dlatego też Wilno było już od dawna miastem polskim, ośrodkiem ruchu niepodległościowego pod zaborem rosyjskim, jednym z najbardziej znaczących polskich ośrodków akademickich, wylęgarnią polskiej młodzieży patriotycznej.

Samozwańcza Republika „Litewska” nie ma zaś żadnych praw do tego dziedzictwa, którego spadkobiercami i depozytariuszami są przede wszystkim Polacy na Wileńszczyźnie i obecnej Białorusi.

Interpelacja Winnickiego brzmi następująco:

Szanowna Pani Minister,

jak donosi „Nasz Dziennik”, pojawiły się wątpliwości, jakie budzi obecność w podstawie programowej dla klas I szkół średnich tematyki ludobójstwa na Kresach Wschodnich dokonanego przez Ukraińską Powstańczą Armię na Polakach. W toku konsultacji międzyresortowych i społecznych ludobójstwo na Kresach Wschodnich dokonane przez UPA wpisane ma być w szerszy kontekst „konfliktu polsko-ukraińskiego”, dodatkowo będącego jakoby intensyfikowanym przez podmioty trzecie. To samo tyczyć się ma stosunków polsko-litewskich w okresie II wojny światowej. Środowiska Kresowian publicznie wyrażają obawę, iż z uwagi na powyższe nie zostaną uczniom przedstawione w sposób rzetelny fakty o zbrodniczej naturze ukraińskiego oraz litewskiego szowinizmu.

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy uczniowie poznają prawdę o zbrodniczej naturze ukraińskiego szowinizmu mającego za podstawę tzw. doktrynę Doncowa?
  2. Czy uczniowie poznają prawdę o terroryzmie ukraińskich nacjonalistów w II RP, którego ofiarami padali także lojalni wobec Rzeczypospolitej Ukraińcy (np. Iwan Babij, Sydir Twerdochlib)?
  3. Czy uczniowie poznają prawdę o eksterminacyjnej polityce samozwańczej republiki ludowej powstałej na ziemiach południowo-wschodnich w formie tzw. Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej – które opisane są m.in. w artykule z portalu Kresy.pl „Zbrodnie terrorystów z tzw. Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Polakach. Preludium Wołynia”, gdzie przytoczono bogaty materiał źródłowy z epoki?http://kresy.pl/kresopedia/zbrodnie-terrorystow-z-tzw-zachodnioukrainskiej-republiki-ludowej-na-polakach-1918-19-preludium-wolynia/
  4. Czy uczniowie poznają prawdę o polonofobii jako fundamencie obecnej – powstałej dopiero pod koniec wieku XIX – litewskiej polityki narodowej i jej skutkach w postaci zniszczenia Polaków na Laudzie, Ziemi Kowieńskiej oraz obecnej dyskryminacji Polaków na Wileńszczyźnie, która została opisana m.in. w tekście „Mity litewskiego nacjonalizmu” na blogu Polaków z Wilna, gdzie przytoczono bogaty materiał źródłowy z epoki? 
    http://polskamlodziezwilna.blogspot.com/2012/09/mity-litewskiego-nacjonalizmu.html
  5. Czy eksterminacja Polaków inspirowana przez szowinizm zachodnioukraiński (Wołyń i Małopolska Wschodnia) i nowo-litewski (Ponary, Święciany i in.) będzie nazywana zgodnie z prawdą ludobójstwem i nie będzie relatywizowana?

Z szacunkiem,

Robert Winnicki,

Poseł na Sejm RP

Sejm.gov.pl / MediaNarodowe.com

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY